Wzór bibliografii maturalnej

Jednym z obowiązków każdego maturzysty zadającego maturę ustną jest przygotowanie odpowiedniej bibliografii, którą należy przekazać do sprawdzenia nauczycielowi prowadzącemu co najmniej miesiąc przed wyznaczoną datą egzaminu. Oczywiście, bibliografia maturalna dzieli się na dwie części: podmiotową i przedmiotową.

W pierwszej grupie powinny się znaleźć dzieła literackie, na podstawie których opracowujemy temat. Mile widziane są dzieła spoza kanonu lektur, które na pewno zrobią wrażenie na komisji egzaminacyjnej, gdyż będą świadczyć o tym, iż dany uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania. Poza tym, możemy w niej umieścić także tytuły filmów oraz obrazów. Nie powinniśmy przesadzać z nadmiarem lektur, gdyż w ciągu 15 minut bardzo trudno będzie nam je wszystkie dobrze omówić, dlatego większość osób uważa, że optymalna liczba dzieł to 4. Jeżeli chodzi o bibliografię przedmiotową, to umieszczamy w niej pozycje naukowe będące opracowaniem tekstów wymienionych w bibliografii podmiotowej. Oczywiście, mowa tu o publikacjach renomowanych wydawnictw, a nie o tanich brykach, z których uczniowie często korzystają.

Wzory najczęściej spotykanych opisów bibliograficznych:

  • książki: nazwisko i imię lub inicjał imienia autora, tytuł, wydanie (jeżeli pierwsze pomijamy), miejsce wydania, wydawca, rok wydania, numer ISBN, np. Sienkiewicz Henryk, Quo vadis, Kraków, „GREG”, 2006, ISBN 83-7327-187-2.
  • książki obcego autora: należy podać jeszcze nazwisko tłumacza, np. Szekspir William, Romeo i Julia, przeł. Józef Paszkowski, Warszawa, „Orkla”, 2005, ISBN 83-9181107-6-3.
  • książki wielotomowej, nie podajemy numeru ISBN dla pojedynczego tomu, np. Krasicki Ignacy, Utwory wybrane, t. 2, Warszawa, „PIW”, 1980.
  • pracy zbiorowej ( co najmniej 3 autorów): tytuł, pod red. (wyb./oprc.), imię i nazwisko redaktora lub autora wybory bądź opracowania (pomijamy, gdy brak wyraźnego wskazania redaktora), wydanie, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numer ISBN, np. Epoki literackie, Wielki leksykon literatury polskiej, Wrocław, „Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, ISBN 83-7384-147-4
  • fragmentu lub rozdziału książki: nazwisko i imię autora, tytuł książki, wydanie, numeracja części, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, tytuł fragmentu/rozdziału, strony (pomijamy numer ISBN), np.   Grabowski Andrzej, Felietony z mojej strony, Bydgoszcz, „Świadectwo”, 2004, Przywileje i nadzieje, s. 50-51.
  • artykułu z czasopisma: nazwisko i imię autora, tytuł, tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, numery stronic, np. Krzemiński I., Pamięć polska, pamięć żydowska, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 61, s. 80-87.
  • filmu: nazwisko i imię reżysera, tytuł filmu, miejsce dystrybucji, nazwa, rok produkcji, np. Golan Menażem, Zbrodnia i kara, Epelpol Distrubution, 2002.